Over

Vanuit de specifieke complementaire kracht, de gemeenschappelijke visie op mensen, diensten en ICT, vormen VX Company, Caesar, O&i, Unisys, Valori en Fit for Finance een samenwerkingsverband – Six4ELI – die het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, DICTU, de flexibiliteit en gedrevenheid biedt van een wereldwijde ICT-organisatie plus vijf middelgrote niet-beursgenoteerde bedrijven, die allen al tientallen jaren zeer succesvol voor vele overheidsorganisaties werkzaam zijn.

Op 22 februari 2013 kregen wij bericht van het ministerie, dat wij definitief geselecteerd zijn voor het op aanvraag kunnen detacheren van eigen personeel.

Reacties zijn afgesloten.